برشی از یک کتاب 2

:: برشی از یک کتاب 2


شاید، شاید که ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بوده ایم.
ما هرگز از آن چه نمی دانستیم و از کسانی که نمی شناختیم ترسی نداشتیم . ترس، سوغات آشنایی هاست.
هیچ پایانی به راستی پایان نیست . در هر سرانجام ، مفهوم یک آغاز نهفته است.
چه کسی می تواند بگوید "تمام شد" و دروغ نگفته باشد...!

بار دیگر شهری که دوست می داشتم | نادر ابراهیمی

پاراگراف کتاب (3)
ادامه مطلب
منبع : Book Loversبرشی از یک کتاب 2
برچسب ها :

برشی از یک کتاب 1

:: برشی از یک کتاب 1
زندگی قمار است، ماجراست، انسان یا میبرد یا میبازد، زندگی مثل معرکهایست که پایان ندارد وقتی صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد، صدایی جوانتر و نیرومندتر رشته ی بقیه ی داستان را میگیرد و ادامه میدهد...!

برگرفته از کتاب "پر" | شارلوت مری ماتیسن | مترجم: میمنت دانا

پاراگراف کتاب (2)
ادامه مطلب
منبع : Book Loversبرشی از یک کتاب 1
برچسب ها :